Лют 022012
 
Print Friendly

Не секрет, що основними завданнями для будь-якого підприємства є підвищення його рентабельності, зростання прибутку та збільшення конкурентоздатності. Беручи до уваги досвід великих зарубіжних та вітчизняних корпорацій, прийнято вважати, що одним із способів виконання цих завдань раз і назавжди є впровадження на підприємстві комплексної автоматизаціі. Але чи насправді поняття “копмлексна автоматизація” є тим, чим її уявляють керівники, бухгалтери та менеджери, і чи реально вони усвідомлюють усі її переваги та недоліки?..

Метою даної статті є визначення суті самого поняття “комплексна автоматизація”, основних етапів втілення її у життя підприємства, а також розгляд переваг та недоліків, які вона надає працівникам і підприємству вцілому.

Однією з основних умов успішної діяльності будь-якого підприємства є правильна організація на ньому управлінського, бухгалтерського, податкового, кадрового обліку. Якщо з цілісністю обліку на малих підприємствах проблем зазвичай не виникає, то на середніх та великих підприємствах така проблема є досить поширеною та актуальною.
Комплексна автоматизація – це роботи по створенню та впровадженню єдиної інформаційної системи, що охоплює усі функції підприємства, дає можливісь ефективно керувати усіма напрямками його діяльності та дозволяє компанії працювати як єдиному організму.
У даний час найбільш вдалим та функціональним рішенням, що дозволяє здійснювати комплексну автоматизацію є система програм “1С:Підприємство”.
Комплексна автоматизація на базі платформи “1С:Підприємство” включає наступні етапи:
- обстеження підприємства (систем обліку, документообігу та управління) з метою виявлення вимог Замовника та визначення можливості виконання робіт;
- консалтинг у сфері бухгалтерського, управлінського та податкового обліку;
- підбір відповідного програмного забезпечення;
- створення структурованої локальної комп’ютерної мережі;
- автоматизація управлінського, бухгалтерського,  податкового обліку
- створення інформаційної системи шляхом доопрацювання типових рішень, враховуючи специфіку підприємства;
- інтеграція “1С:Підприємство” з іншими інформаційними системами;
- навчання персоналу;
- введення системи в експлуатацію;
- супровід та розвиток системи відповідно до нових завдань та змін на підприємстві.
Як будь-який процес, комплексна автоматизація має свої плюси та мінуси.
Мінуси комплексної автоматизації:
- витрати на купівлю програмного продукту, його впровадження та супровід;
- витрати робочого часу пов’язані з необхідністю навчання персоналу;
- потреба у створені системи автоматизованих робочих місць, що вимагає відповідних затрат фінансів та часу;
- найголовніший та найвизначальніший мінус полягає у тому, що комплексна автоматизація вимагає зацікавленості та активної участі як керівництва, так і персоналу (майбутніх користувачів системи).
Плюси комплексної автоматизації:
- збільшується обсяг достовірної аналітичної інформації, що забезпечує  ефективну роботу економічного, фінансового, виробничого підрозділів та дає цілісне уявлення про діяльність підприємства;
- документообіг, грошовий обіг та всі господарські операції стають більш прозорими;
- більша частина паперової документації замінюється електронною;
- витрати часу на пошук інформації і формування документів та звітів значно скорочуються;
- одна інформаційна база є більш зручною в обслуговуванні та більш надійною, ніж декілька різних продуктів, завантаження-вивантаження даних з яких є додатковим фактором помилок та збоїв та інколи буває неможливим.
- зниження трудоміскості та зменшення витрат часу на постійні стандартні операції дозволяє звільнити людські ресурси для виконання інших задач;
- прогнозування діяльності підприємства стає більш достовірним.
Отже, комплекна автоматизація є складним та тривалим процесом, що потребує суттєвих матеріальних затрат, зацікавленості й активної участі керівництва та персоналу. Однак не дивлячись на труднощі її здійснення, велика частина сучасних підприємств прагне до оптимізації діяльності підрозділів, збільшення обсягу достовірної інформації, підвищення вірогідності прогнозування, що в кінцевому результаті дозволить збільшити прибутки та ефективність підприємства вцілому.

 

 Залишити відповідь

(required)

(required)

Ви можете використовувати наступні теґи HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>